Habitat
Habitat
ULUSAL RAPOR HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

Habitat III Konferansına hazırlık kapsamında Ulusal Raporumuzun tüm ilgililerin katılımıyla hazırlanması amacıyla 13 Kasım 2014 tarihinde “Habitat III Ulusal Rapor Hazırlık Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Çalıştaya, 23 kurum/kuruluştan, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından katılım sağlanmıştır. Habitat III Sekretaryasınca iletilen “Ulusal Rapor Hazırlama Kılavuzu” çerçevesinde geliştirilen Çalıştayda, “Kentsel Demografik Konular” , “Arazi ve Kent Planlaması"“Çevre ve Kentleşme”“Kentsel Yönetişim ve Mevzuat”“Kent Ekonomisi”,  “Konut ve Temel Hizmetler” ana temaları kapsamında çalışma grupları oluşturulmuştur. Her bir çalışma grubunda “HABITAT-II (1996) den Günümüze Kadar Yapılan Çalışmalar”, “Tecrübe Edilmiş Zorluklar ve Öğrenilmiş Dersler” ile “Yeni Kentsel Gündemle Ele Alınan Sorunlar ve Gelecekteki Zorluklar” tartışılmıştır.

     
 
Gelecekteki sürdürülebilir kentleşme gündemimizde yer alacak konuları da içeren Ulusal Rapor metni, çalıştay çıktıları ile birlikte ilgili kamu/kuruluşları ve tüm çalıştay katılımcılarına gönderilip nihai hale getirildikten sonra “Türkiye Habitat III Ulusal Raporu” olarak Habitat Sekretaryasına iletilmiştir.