Habitat
Habitat
HABITAT KONFERANSLARI

UN-HABITAT, sürdürülebilir insan yerleşimleri oluşturulması ve herkes için yeterli konut sağlanması yönünde oluşturulmuş bir Birleşmiş Milletler Programıdır. 20 yılda bir konferans düzenleyerek tüm dünyada sürdürülebilir kentsel gelişmeye yönelik gündemi belirler. İlk Konferans 1976 Yılında Kanada’nın Vancouver şehrinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye 1996 yılında Habitat II Konferansına ev sahipliği yaparak, “Yaşanabilir Kentler” kavramı ile konferansın sürdürülebilirlik çerçevesine önemli bir katkı sağlamıştır. Konferansların 3’cüsü 17-20 Ekim 2016 tarihleri arasında Ekvator’un başkenti Kito’da gerçekleştirilecektir. 

                                                                                                       Kaynak: https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/about

BM HABITAT GÖSTERGELER PROGRAMI

// BM HABITAT PROGRAMI 1991 yılında konut göstergeleri programı ile konut sahipliliği, kaçak konut, konut ihtiyacı, konut arz ve talebi ve evsizler başlıklarında veriler toplamaya ve yayınlamaya başlamıştır.

// 1993 yılından itibaren insan yerleşmelerinin performansını ölçmek üzere kentsel göstergeler programına dönüşen HABITAT Göstergeler Programı” Habitat konferanslarında ve hazırlık toplantılarında “Ulusal Raporlar” için karşılaştırtılabilir standart veri sağlamaktadır.  

// Göstergelerin karşılaştırılabilir olması için toplanması ve hesaplanması aşamalarında standart format ve formülleri içeren kılavuz belgeler yayınlamaktadır.

// 1996 yılında HABITAT II İstanbul konferansı kapsamında yayınlanan ulusal raporların hazırlanması ve Istanbul+5 eylem planlarına ışık tutmak amacıyla 2 yeni Küresel Göstergeler Veri tabanı (Global Urban Indicators Databases I and II) oluşturmuştur. Bu yolla ilk defa karşılaştırılabilir verilerle üye devletlerin kentsel gelişmesi ve kentleşme trendleri bölgesel ve küresel ölçekte belirlenmiştir.

// HABITAT II Konferansı sonuç bildirgesinde üye devletler göstergeler programına sadık kalarak veri tabanın güncel tutulması ve düzenli olarak izlenmesi yönünde taahhütte bulunmuşlardır.

Daha fazla bilgi için...........Kentsel Göstergeler Klavuzu