Habitat
Habitat
HABITAT-III TÜRKİYE ULUSAL RAPORU

 

Ulusal Rapor formatı BM-Habitat Yönetim Kurulunun “Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Konferansı (Habitat III) hazırlık süreci için destek ve girdiler” başlıklı 24/14 sayılı Kararı uyarınca hazırlanmıştır.

Aynı Karar uyarınca, Yönetim Konseyi, “… Habitat II gündeminin uygulanması ve yeni sorunlar, ortaya çıkan eğilimler ile sürdürülebilir insan yerleşimleri ve kentsel gelişmeye yönelik bir gelecek vizyonunun yanı sıra kesişen konuları dengeli bir biçimde ele alması gerekli olan, Ulusal Raporların hazırlanması için BM-Habitatın rehber ve format önerisinde bulunmasını” talep etmiştir.

Ülkeler kendi Habitat III Ulusal Raporlarının hazırlanması için en uygun gördükleri süreçleri belirleme konusunda serbest olmakla birlikte, Ulusal Raporların hazırlanması için Habitat III Sekretaryasınca bir kılavuz yayınlamıştır.

Bu kılavuzda ve Genel Kurul kararında vurgulandığı üzere, BM-Habitat, kamu, sivil toplum, özel sektör, akademi ve araştırma kurumları ve diğer tüm ilgili paydaşların temsilcilerinin Ulusal Rapor hazırlanma sürecine dâhil olması önerilmektedir. Habitat III Sekretaryası söz konusu ulusal raporların katılımcı bir süreçle hazırlanmasını tavsiye etmiştir. 

Bu kapsamda, Türkiye Habitat III Ulusal Raporu hazırlık sürecinde, yerel yönetimler ile sürdürülebilir kentsel gelişme konularında çalışan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum, özel sektör, akademisyenler ve meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla, Habitat II’den günümüze gerçekleştirilen çalışmalar, çıkarılan dersler ve geleceğe yönelik yeni yaklaşımlar konusunda fikir alışverişinin yapıldığı bir çalıştay Bakanlığımızca düzenlenmiştir.

Çalıştayda Ulusal Rapora temel oluşturacak konular belirlenmiştir. Ulusal Raporumuz, Habitat III Sekretaryasınca yayınlanan kılavuzda belirlendiği şekilde, aşağıda yer alan ana tema ve başlıklar çerçevesinde hazırlanarak Sekretaryaya iletilmiştir.  

        

    

► Avrupa Ekonomik Komisyonu Bölgesinde yer alan 56 ülke içinde Habitat III Ulusal Raporunu hazırlayan 10 ülkeden biri Türkiye’dir.
 

Türkiye Habitat III Ulusal Raporu

Turkey Habitat III National Report