Habitat
Habitat
HABITAT III YOL HARİTASI

Habitat Sekretaryası Konferansa hazırlık için Hazırlık Toplantıları (PREPCOM), Katılım (Engagement), Bilgi (Knowledge), Politika (Policy) ve Küresel Kilometre Taşları (Global Milestones) olmak üzere 5 aşamada yürüyen bir yol haritası belirlemiştir.

                                                                                                            Kaynak: www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/roadmap

KATILIM: Bilinçlendirmek ve Yeni Kentsel Gündem’e yönelik bir fikir birliği oluşturmak ve kapsayıcı katılım sağlanması için Sekretarya tarafından, Paydaşlar Genel Kurulu, Ulusal ve Lokal Kentsel Kampanyalar, İkinci Yerel Yönetimler Dünya Kurulu, Kentsel Habercilik Akademisi, Birlikte Habitat III’e Doğru- Küresel Anket gibi etkinlik ve platformlar gerçekleştirilmektedir.

Habitat-III Konferansı ve hazırlık sürecinde yeniden geniş katılımlı bir platform sağlamış olup, bu görüşmeler sonucunda hazırlanan belgeler Yeni Kentsel Gündem’e bir paydaş katkısı olarak Sekretarya ve Büro tarafından düzenlenecektir.

BİLGİ: Yeni Kentsel Gündem için doğru bilgiyi yakalamak, düzenlemek ve yaymak için ülkelerden Ulusal-Bölgesel ve Küresel raporlar hazırlamaları istenmiştir. Ayrıca Konferansa ilişkin belirli konularda derin inceleme ve analiz sağlamak için Sekretarya tarafından Kavram Dokümanları yayınlanmıştır. Ülkeler ve paydaşlar bu belgelere görüşlerini iletmişlerdir. Yeni kentsel konularda ortaya çıkan düşünceleri toplamak için bir dizi elektronik tartışma yapılarak ilgililerin görüşleri toplanmıştır.

POLİTİKA: Sürdürülebilir kentsel gelişme için bağımsız politika önerileri geliştirmek için üst düzey uzmanlardan oluşan bir grupla Politika Birimleri çalışması yapılmıştır.

BÖLGESEL TOPLANTILAR

TEMATİK TOPLANTILAR

Asya-Pasifik, Cakarta-Endonezya

Yurttaş Katılımı, Tel-Aviv -İsrail

Afrika, Abuja-Nijerya

Metropol Alanları, Montreal- Kanada

Avrupa, Prag-Çek Cumhuriyeti

Orta Ölçekli Şehirler, Cuenca- Ekvator

Latin Amerika ve Karayipler,Toluca-Meksika

Sürdürülebilir Enerji ve Şehirler, Abu-Dabi- BAE

 

Yasadışı Yerleşmeler, Johannesburg- Güney Afrika

 

Kentsel gelişmenin Finansmanı, Meksika

 

Kamusal Alanlar, Barselona-İspanya

                                                                                                    Kaynak: www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/rt-meetings

KÜRESEL KİLOMETRE TAŞLARI: HABITAT-III ve Yeni Kentsel Gündem, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve COP21 kararlarının kentlerde uygulanmasında belirleyici bir rol oynayacaktır.

 Yeni Kentsel Gündem oluşturulurken ulusal, bölgesel ve küresel raporlar, bölgesel ve tematik toplantıların sonuç bildirgeleri, politika birimlerinin önerileri gibi çalışmalar temel alınacak ve Nisan ayında Yeni Kentsel Gündem için ilk taslak doküman (Zero Draft) yayınlanacaktır. Temmuz ayında gerçekleştirilecek Hazırlık Komitesi Toplantısında üye devletlerin söz konusu doküman üstündeki müzakereleri sonuçlandırılarak, Ekim ayında Konferans gerçekleştirilecektir.