Habitat
Habitat
KAVRAM DOKÜMANLARI (ISSUE PAPERS)

Kavram Dokümanları (Issue Papers)

22 adet kavram dokümanı, Mayıs 2015’te çeşitli BM ajansları ve programlarından gelen uzmanlarca hazırlanmıştır. Üye ülkeler ve paydaş grupları tarafından da görüş verilmiş olup bu görüşler Habitat-III internet sitesinde yayınlanmaktadır. Politika Birimleri (Policy Units), Yeni Kentsel Gündem’e girdi oluşturmak üzere hazırladıkları tavsiye niteliğindeki dokümanlarında bu belgelerden faydalanmaktadırlar.

Habitat III Konferansı sonuç bildirgesi niteliğinde olan "Yeni Kentsel Gündeme" girdi sağlayacak ana konu-kavram dokümanı-politika birimi matrisi aşağıda yer almaktadır.

 
ANA KONULAR 
 
KAVRAM DOKÜMANLARI
 
POLİTİKA BİRİMLERİ
1. Sosyal Uyum ve Eşitlik Yaşanabilir Kentler
 1. Kapsayıcı kentler
 2. Kent kültürü ve miras
 3. Güvenli kentler
 4. Göç ve mülteciler
 1. Kent Hakkı ve Herkes için Kent
 2. Sosyo-Kültürel Kentsel Çerçeve
2. Kentsel Çerçeve
 1. Kentsel mevzuat ve kurallar
 2. Kent yönetişimi
 3. Belediye finansmanı
 1. Ulusal Kentsel Politikalar
 2. Kentsel Yönetişim, Kapasite ve İdari Gelişme
 3. Belediye Finansmanı ve Yerel Mali Sistemler
3. Mekânsal Gelişme
 1. Şehir planlama ve kentsel tasarım
 2. Kentsel arazi
 3. Kent-kır ilişkisi
 4. Kamusal alan
 1. Kentsel Mekan Stratejileri: Emlak Piyasası ve Ayrışma
4. Kent Ekonomisi
 1. Yerel ekonomik kalkınma
 2. İş ve geçim
 3. Kayıtdışı sektör
 1. Kentsel Ekonomik Gelişme Stratejileri
5. Kent Ekolojisi ve Çevre
 1. Kentsel dayanıklılık
 2. Kent ekosistemleri ve kaynak yönetimi
 3. Şehirler, iklim değişikliği ve afet risk yönetimi
 1. Kent Ekolojisi ve Dayanıklılık
6. Konut ve Temel Hizmetler
 1. Altyapı ve temel hizmetler
 2. Ulaşım ve mobilite
 3. Konut
 4. Akıllı şehirler
 5. Kayıtdışı yerleşmeler
 1. Kentsel Hizmetler ve Teknoloji
 2. Konut Politikaları

                                                                                 Kaynak: sit-habitat3.unteamworks.org/the-new-urban-agenda/issue-papers