Habitat
Habitat
KONFERANS

BM KONUT VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞME KONFERANSI, HABİTAT-III, 17-20 EKİM 2016‘DA EKVATORUN BAŞKENTİ KİTO’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

BM Genel Kurulu Karar 66/207 ile; sürdürülebilir kentleşme küresel taahhüdünü canlandırmak için, 1996 İstanbul Habitat Gündemi üzerine inşa edilen Yeni Bir Kentsel Gündem oluşturulmasına odaklanmak için, yıl dönüm döngüsüne uygun olarak (1976,1996 ve 2016), üçüncü Habitat Konferansının toplanmasın karar vermiştir.

Genel Kurul Üye Devletleri Karar 67/216 ile; Konferansının amacının sürdürülebilir kentsel gelişme için yenilenmiş bir politik bağlılık sağlamak, yoksulluğu irdelemek ve tespit etmek, bu güne kadar gerçekleşen başarıları değerlendirmek ve yeni gelişmekte olan sorunları ele almak olduğuna karar vermişlerdir.

Konferans tüm üye ülkeler ve parlamenterler, hükümet ve belediye temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, araştırmacılar ve akademisyenler, vakıflar, kadın ve gençlik grupları, sendikalar,  özel sektör ve bunların yanı sıra BM ve hükümetler arası kuruluşlar dâhil olmak üzere ilgili paydaşların katılımını beklemektedir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSININ SUNDUĞU FIRSATLAR

// Habitat-III Konferansı sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olan insan yerleşimlerinde (şehir, kasaba ve köylerin) yeni küresel kalkınma ve iklim değişikliği hedeflerinin uygulanmasını şekillendirmek amacıyla ortaya çıkan önemli çabaları tartışmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. 

// Sadece Birleşmiş Milletler Konferansları, küresel hedeflere ulaşmak için gerekli olan aktörleri bir araya getirme gücüne sahiptir. BM, kentleşme konusundaki sorunların çözümlerinin, üye devletler, çok taraflı kuruluşlar, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya getirilmesiyle bulunabileceği kanaatindedir.

// BM 2030 Gündemi (Sürdürülebilir kalkınma Hedefleri) ve Paris İklim Görüşmeleri COP21 sonrası ilk BM Konferansı olması ve söz konusu belgelerdeki kararların uygulamaya aktarılmasının sağlanması açısından önem taşımaktadır.

// Başarılı bir BM konferansı daha refah toplumlara ulaşmak için çok büyük bir destek sağlayabilir.