Habitat
Habitat
BÖLGESEL VE TEMATİK TOPLANTILAR

Toplam 4 adet bölgesel ve 7 adet tematik Habitat-III Toplantısı olacaktır. Bu toplantıların sonuç bildirgeleri, Yeni Kentsel Gündem’in temel kaynaklarındandır.

Bölgesel toplantılarda bölgesel hususlara dayalı konuları belirlememek ve yönlendirmek üzere bölgesel ve coğrafi katılım öncelikli olmasına rağmen, tematik ve bölgesel toplantıların uluslararası kapsamı bulunmaktadır. Bu bağlamda Bölgesel Toplantılar, belirli bir konu üzerinde bölgesel düzeyde varılan uzlaşmayı yansıtmanın yanında Yeni Kentsel Gündem yelpazesi üzerine de öneriler oluşturulacaktır.

Tematik Toplantılar konularına özel ve ilgili öneriler verecektir. Habitat III’e yönelik hazırlık süreci için, BM Üye ülkeleri, yerel yönetimler ve diğer kuruluşlar ilgili oldukları tematik/bölgesel toplantılara katılım sağlayarak katkı koyacaklardır.

                                                                                                           Kaynak:www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/rt-meetings