Habitat
Habitat

BM Habitat “Yeni Kentsel Gündem” çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti Yeni Kentsel Gündemin Uygulanmasına İlişkin Ulusal Rapor” 31 Mart 2021 tarihinde yayınlandı.

30 Temmuz 2021
BM Habitat “Yeni Kentsel Gündem” çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti Yeni Kentsel Gündemin Uygulanmasına İlişkin Ulusal Rapor” 31 Mart 2021 tarihinde yayınlandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı’nca (BM Habitat) 20 yıllık bir süre içinde sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak üzere 2016 yılında Kito’da düzenlenen III. Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı'nın (Habitat III) sonuç bildirgesi “Yeni Kentsel Gündem” BM Genel Kurulu kararı ile Aralık 2016'da yürürlüğe girmiş ve üye ülkelerce uygulanacağı taahhüt edilmiştir. Belge aynı zamanda 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olan SKA 11’i hem merkezi hem de yerel düzeyde bütüncül, kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla bütünleştiren bir belgedir.

BM Habitat Sekretaryası tarafından küresel düzeyde karşılaştırılabilir raporlama yapılabilmesi amacıyla üye ülkelere yol gösterebilmek için “Yeni Kentsel Gündem Raporlama Kılavuzu” yayınlanarak konu ile ilgili bir Platform (https://www.urbanagendaplatform.org) kurulmuştur.

“Yeni Kentsel Gündem” belgesinin 4 yılda bir yapılacak Ulusal raporlamasının ilki, Ulusal Odak Noktası olan Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili paydaşların katkılarıyla, bahsi geçen kılavuz doğrultusunda sürdürülerek “Türkiye Cumhuriyeti Yeni Kentsel Gündemin Uygulanmasına ilişkin Ulusal Rapor” hazırlanmış olup söz konusu Platformda 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanmıştır.

Kılavuz doğrultusunda Raporda, “Yeni Kentsel Gündem”de yer alan konulara ilişkin özellikle belgenin yayınlandığı 2016 yılından sonra Ülkemizde yürütülen çalışmalar; kurumsal, idari ve yasal kapasiteleri içerecek şekilde “1. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme için Dönüştürücü Taahhütler; 2. Etkin Uygulama ve 3. İzleme Değerlendirme” bölümleri altında niteliksel ve niceliksel göstergelerinin yanısıra politika, strateji, proje ve uygulama örnekleri ile sunulmuştur.

Raporlama süreci, COVID19 Pandemisi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanlarından oluşan bir Çalışma Grubu tarafından yürütülmüştür. Raporlama sürecinde STK’lar, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri dâhil tüm ilgili bakanlıklardan oluşan kurumsal paydaşlarımızdan odak kişiler belirlenmiş, yazılı ve e-posta yoluyla alınan katkılar ile Rapor oluşturulmuştur.

Raporun hazırlanmasında “Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2. Ulusal Gözden Geçirme Raporu”, 10. ve 11. Kalkınma Planları, özel ihtisas komisyon raporları, yıllık programlar, kurumsal ve sektörel strateji belgeleri, faaliyet raporları ve TÜİK istatistikleri başta olmak üzere pek çok belgeden faydalanılmıştır.

Raporun Türkçe ve İngilizce versiyonları ile Türkçe Rapor Özetine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


Dokümanlar
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır